Familie Hijnberg forum

Welkom op het forum van de familie Hijnberg. Dit forum is verbonden met de site van de familie die op dit moment nog niet openbaar is. Het forum is bedoeld om onderlinge communicatie over de herkomst van onze familie makkelijker te maken. Het is een gesloten groep; anderen hebben daar geen toegang toe. Onderling, dat wil zeggen tussen neven en nichten en tante Tet. Er is er al contact waarbij voortdurend verhalen en wetenswaardigheden uitgewisseld worden. Deze kunnen we nu, ondersteund door documenten en foto’s, vastleggen. Een deel daarvan kan dan weer op de site geplaatst worden. We proberen zoveel mogelijk de bloedlijnen te volgen, maar dat waaiert natuurlijk flink uit. Tot op zekere hoogte worden nu verwante families meegenomen. Het gaat dan om aangetrouwde familieverbanden van de ouders van onze drie gezinnen, die van Herman Hijnberg met Zijlstra, Thea Hijnberg met Van der Veen en Hans Hijnberg met Mast. Uitgangspunten zijn, zoals jullie begrijpen (over)grootvader Johannes Hijnberg en (over)grootmoeder Cornelia Hijnberg-Smit.

Toegang kan verkregen worden door een aanvraag te sturen naar forum@hijnberg.nl